Menu

Blog

Aug 15, 2019

MIT scholar Hillary Andales, ipaliliwanag kung bakit mahalaga ang Pinoy microsatellites

Posted by in category: alien life

Bago pa pirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang batas na bubuo sa isang national space agency, may Pinoy microsatellites nang lumilipad sa outer space. Ano kaya ang ginagawa nila sa kalawakan? Naghahanap ng aliens, black holes, o bagong planeta? Ipakikilala sa atin ni Hillary Andales sina Diwata 1 at Diwata 2, ang kauna-unahang Pinoy microsatellites.

Comments are closed.