Menu

About

Learn about our advisory boards, board of directors, staff, procedures, FAQ, timeline, our programs, and how to contact us!

Nasza Misja

Lifeboat Foundation to organizacja pozarządowa typu “non profit” powołana do szerzenia naukowych osiągnięć wspomagających ludzkości przetrwać zagrożenia jei istnienia i prawdopodobne niewłaściwe wykorzystanie rosnących możliwości potężnych technologii, włączając w to inżynierię genetyczną, nanotechnologię i robotykę oraz sztuczną inteligencję, ponieważ kierujemy się w stronę syngularyzmu technologicznego.
 
Fundacja Lifeboat działa w kilku kierunkach, łącznie ze wspomaganiem przyspieszenia rozwoju technologicznego by chronić ludzkość, włączając nowe metody walki z wirusami (takimi jak interferencja RNA i nowe metody szczepień), skuteczne, nanotechnologiczne strategie ochronne, a nawet samowystarczalne kolonie kosmiczne w przypadku, gdy inne strategie ochrony zawiodą.
 
Uważamy, że w pewnych sytuacjach, może być prawopodobne zrezygnowanie z możliwości technologicznych dla dobra publicznego (np. jesteśmy przeciwni umieszczeniu przez rząd USA w Internecie przepisu na wirus grypy 1918). Mamy wśród nas część najlepszych umysłów tej planety, pracujących nad programami, które umożliwią nasze przetrwanie.
 
Zapraszamy Was, dołączcie do naszej sprawy!

 

Ryzyko Egzystencjonalne

Ryzyko egzystencjonalne to ryzyko, które jest zarówno globalnym jak i ostatecznym. Nick Bostrom definiuje je jako ryzyko, “którego wynik unicestwiłby inteligentne życie pochodzenia ziemskiego albo trwale i drastycznie ograniczyłby jego potencjał”. Ten termin jest często używany, by opisać katastrofy lub scenariusze sądu ostatecznego, spowodowanych przez nieprzyjazne superinteligencje, nieprawidłowe użycie nanotechnologii molekularnej, albo innych źródeł niebezpieczeństw.
 
Lifeboat Foundation została utworzona w celu zapobieżenia wystąpieniu egzystencjalnych wydarzeń, ponieważ jeśli one wystąpią ludzkość może nie mieć możliwości ich naprawienia. Niestety, rządy i ludzkość ogólnie, zawsze reagują PO wydarzeniu się katastrofy, a niektórych katastrof nikt nie przeżyje, dlatego musimy działać ZANIM one wystąpią. Musimy być aktywni wcześniej.
 
Lifeboat Foundation rozwija programy, by zapobiec wydarzeniom egzystencjonalnym (“ochrony”), jak również programy mające na celu zabezpieczenie cywilizacji (“zabezpieczenia”), by przetrwać takie wydarzenia.
 
“Nie możemy polegać na metodzie prób i błędów, by zająć się wydarzeniami egzystencjonalnymi… Potrzebujemy ogromnego zwiększenia naszego inwestowania w rozwój określonych technologii ochronnych… Jesteśmy dziś w krytycznej fazie dla biotechnologii i osiągniemy etap, gdy będziemy musieli bezpośrednio wprowadzić w życie technologie ochronne nanotechnologii w czasie ostatnich kilkunastu lat tego stulecia. Samopowielające się czynniki chorobotwórcze, obojętnie czy biologicznego, czy nanotechnologicznego pochodzenia, mogą zniszczyć naszą cywilizację w ciągu dni lub tygodni.”
 
Ray Kurzweil