Menu

About

Learn about our advisory boards, board of directors, staff, procedures, FAQ, timeline, our programs, and how to contact us!

Ο Σκοός μας

Το Ίδρυμα Ναυαγοσωστική Λέμβος είναι ένας μη κερδοσκοικός και μη κρατικός οργανισμός αφιερωμένος στην ενθάρρυνση ειστημονικών ροαγωγών.  Ταυτόχρονος στόχος της είναι να βοηθήσει την ανθρωότητα να ξεεράσει υαρξιακούς κινδύνους και ιθανές κακές χρήσεις ισχυρών τεχνολογιών (ανάμεσά τους: γενετική μηχανική, νανοτεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη), καθώς ροσεγγίζουμε ένα σημείο τεχνολογικής μοναδικότητας.

Η Ναυαγοσωστική Λέμβος ειδιώκει λήθος λύσεων ου εριλαμβάνουν την ανάτυξη τεχνολογιών ου υερασίζουν την ανθρωότητα, .  χ.  νέες μεθόδους καταολέμησης ιών, αοτελεσματικές στρατηγικές νανοτεχνολογικής άμυνας κι ακόμη αυτάρκεις διαστημικές αοικίες, σε ερίτωση ου οι άλλες ροσεγγίσεις αοτύχουν.

Πιστεύουμε ότι σε ορισμένες εριτώσεις θα ήταν ειθυμητό και εφικτό να εγκαταλείψουμε ένα τεχνολογικό είτευγμα γιά χάρη του δημόσιου ενδιαφέροντος.

Μερικές αό τις μεγαλύτερες διάνοιες του λανήτη εργάζονται στα ρογράμματά μας, με στόχο να εξασφαλίσουν την συνέχισή μας.  Σας ροσκαλούμε να ροσχωρῄσετε στον σκοό μας!


Υαρξιακοί Κίνδυνοι

Υαρξιακός κίνδυνος είναι ένας κίνδυνος ταυτόχρονα αγκόσμιος και ακραίος.  Ο φιλόσοφος Νικ Μόστρομ τον ορίζει σαν ένα κίνδυνο ου η κακή έκβασή του είτε θα εξαφάνιζε την γήινη νοήμονα ζωή είτε θα εριόριζε μόνιμα και δραστικά το δυναμικό της.  Ο όρος χρησιμοοιείται συχνά γιά να εριγράψει μεγάλες καταστροφές και κρίσεις ου μορούν να ροκύψουν αό εχθρική υερνοημοσύνη, κατάχρηση μοριακής νανοτεχνολογίας ή άλλες ηγές κινδύνων.

Η Ναυαγοσωστική Λέμβος ιδρύθηκε γιά να εμοδίσει τέτοια υαρξιακά συμβάντα, γιατί αφότου συμβούν υάρχει ιθανότητα να μην κατορθώσει η ανθρωότητα να διορθώσει το λάθος.  Δυστυχώς, οι κυβερνήσεις και οι άνθρωοι γενικότερα αντιδρούν αφού έχει συμβεί μιά καταστροφή.  Ορισμένες καταστροφές δεν θα αφήσουν ειζώντες, γι αυτό ρέει να ενεργήσουμε ριν συμβούν.

Η Ναυαγοσωστική Λέμβος ανατύσσει ρογράμματα ου θα εμοδίσουν υαρξιακά γεγονότα (ασίδες) καθώς και ρογράμματα ου θα βοηθήσουν τον ολιτισμό να ξεεράσει τέτοιες εκβάσεις (σωσίβια).

Δεν μορούμε να βασιστούμε σε δοκιμαστικές ροσεγγίσεις γιά την αντιμετώιση υαρξιακών κινδύνων.  Χρειάζεται να υεραυξήσουμε την εένδυσή μας στην ανάτυξη συγκεκριμένων αμυντικών τεχνολογιών.  Σήμερα ήδη βρισκόμαστε σε κρίσιμη φάση γιά την βιοτεχνολογία, και στις αρχές αυτού του αιώνα θα φτάσουμε στο στάδιο όου θα χρειαστεί να ενεργοοιήσουμε άμεσα αρόμοιες άμυνες γιά την νανοτεχνολογία.  Ένας αθογόνος οργανισμός με ικανότητα ανααραγωγής, βασισμένος είτε στην βιολογία είτε στην νανοτεχνολογία θα μορούσε να καταστρέψει τον ολιτισμό μας μέσα σε λίγες μέρες ή βδομάδες.

(Ρέη Κούρτσβαηλ, εφευρέτης και μελλοντολόγος)