Menu

About

Learn about our advisory boards, board of directors, staff, procedures, FAQ, timeline, our programs, and how to contact us!

משימתנו

ארגון “סירת הצלה” הוא ארגון ללא מטרות רווח המוקדש לשרידות האנושות בפני סיכונים קיומיים, באמצעות קדמה מדעית, בעת מעברינו לכיוון ייחודיות (סינגולריות) טכנולוגית. מקור הסיכון עלול להיות בשימוש לא ראוי בטכנולוגיות חדישות, ההולכות ומשתפרות כיום, כגון הנדסה גנטית, ננו-טכנולוגיה, ובינה מלאכותית.
 
הארגון תומך בנקיטת אמצעים שונים למטרה זו: האצת פיתוח טכנולוגיות להגנה קיומית, כגון שיטות חדשות ללוחמה בנגיפים ואיומים ננו-טכנולוגיים, ואפילו מושבות בחלל במקרה שאסטרטגיות אחרות ייכשלו. בנוסף, לדעתנו, במקרים מסוימים על האנושות לוותר על יכולות טכנולוגיות לטובת הכלל. לדוגמה, אנו מתנגדים להפצה באינטרנט על ידי ממשלת ארה”ב של המתכון לנגיף השפעת מ-1918.
 
אנשים מבין האנשים המוכשרים בעולם מתנדבים במסגרת מועצות היועצים של הארגון ומקדמים את הישרדות המין האנושי בפני סיכונים קיומיים.
 
אנו מזמינים אתכם להצטרף לשמירה על קיום האנושות.

 

סיכון קיומי

ד”ר ניק בוסטרום, מרצה מאוניברסיטת אוקספורד, מגדיר סיכון קיומי כסיכון בו “תוצאה בלתי-רצויה יחסל את כל בעלי החיים התבוניים שמקורם בכדור הארץ, או יקטין את פוטנציאל שלהם באופן קיצוני לצמיתות” — כלומר, איום על המשך הישרדות המין האנושי.
 
המונח משמש לאסונות ותרחישי יום הדין כתוצאה מטכנולוגיות כמו מבינת-על בלתי-מרוסנת, ננו-טכנולוגיה מולקולרית, ביו-טכנולוגיה, ועוד.
 
לצערנו, אחר תרחיש כזה, לא יהיה ניתן לתקן טעויות. לרוע המזל, ממשלות, ובני אדם בכלל, תמיד מגיבים לאסונות לאחר התרחשותם. אסונות שלא ישאירו ניצולים מחייבים פעולה לפני המקרה. עלינו לפעול לפני שהסיכון יתממש.
 
ארגון “סירת הצלה” נוסד כדי למנוע את השמדת האנושות. הארגון מפתח תכניות למניעת תרחישים קיומיים (“מגנים”) וגם תכניות לשמירת הגחלת האנושית במקרה שתרחישים כאלה יתממשו (“משמרים”).
 
“אל לנו לסמוך על שיטות ניסוי וטעייה כדי להתמודד עם סיכונים קיומיים…. אנו חייבים להגדיל בהרבה את השקעתנו בפיתוח שיטות הגנתיות ספציפיות. הגענו לשלב הקריטי בתחום הביוטכנולוגיה כבר היום, ונגיע לשלב בו נצטרך להטמיע ישירות טכנולוגיות הגנה ננו-טכנולוגיות כבר בסוף העשור השני למאה הנוכחית…. פתוגן המתרבה בעצמו, בין אם הוא מבוסס ביולוגיה ובין אם הוא מבוסס ננו-טכנולוגיה, יכול להרוס את הציביליזציה שלנו תוך ימים או שבועות.”
 
ריי קורצווייל